Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöjen omat riskienhallintatoimet pienentävät vahinkoja, mutta eivät poista niitä kokonaan. Riskien toteutuessa niistä voi aiheutua julkisyhteisöille merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Monet riskit voidaan siirtää vakuutusyhtiöiden kannettavaksi kokeneen, asiantuntevan ja riippumattoman meklaritoimiston avulla.

Novumilla on julkisen sektorin toiminnan erikoisosaamista. Meillä on pitkä kokemus julkisen sektorin vakuuttamisen erityispiirteistä, sekä hankintalainsäädännön vaikutuksesta vakuutusten hankintaan. Asiakkaitamme ovat mm.

 • kunnat konserniyhtiöineen
 • kuntayhtymät
 • sairaanhoitopiirit
 • koulutuskuntayhtymät
 • seurakunnat

Novum on mukana uudessa KL-Kuntahankintojen vakuutusmeklarin palveluja koskevassa puitesopimuksessa. Lue lisää Kuntahankintojen sivulta.

Julkissektorin asiakkaillemme olemme neuvotelleet kansainvälisillä ehdoilla laajan julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutuksen, joka on huomattavasti Suomessa yleisesti tarjolla olevia hallinnon vastuuvakuutuksia laajempi. Lue lisää Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus 

Vakuutusten kilpailutus ja hallinnointi käytännössä

 • Vakuutusmeklari tekee vakuutusanalyysin, jonka perusteella sovitaan kilpailutettava vakuutusturva.
 • Vakuutustietojen hankinta ei vie asiakkaan aikaa, koska meklari hankkii tarvittavat asiakirjat vakuutusyhtiöstä.
 • Julkisyhteisöjen vakuutusten kilpailutus tehdään hankintalain mukaisesti.
 • Asiakkaalle hankitaan paras vakuutusratkaisu ja edullisin hinta.
 • Asiakas asioi suoraan meklarin kanssa kaikissa vakuutusasioissa.
 • Vakuutuskäsikirjamme yhdistää sujuvasti sähköisen asioinnin kanavat ja linkit kaikkiin vakuutusyhtiöihin ja vakuutuslajeihin.
 • Meklari toimii aina asiakkaan edun mukaisesti. Meklari tarkistaa, että vakuutuskirja, vakuutusehdot ja vakuutuslaskut ovat tarjousten mukaiset. Meklari korjaa mahdolliset virheet ja toimittaa asiakirjat asiakkaalle sähköisesti.
 • Vahingon sattuessa meklari avustaa asiakasta ja tarkistaa, että asiakas saa ehtojen mukaiset korvaukset.