Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus

Yhteiskunnan muuttuessa muuttuvat myös toiminnan riskit sekä henkilöiden tietoisuus omista oikeuksistaan sen mukana. Avainhenkilöt voivat joutua henkilökohtaiseen vastuuseen tekemistään päätöksistä. Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus antaa aikaisempaa laajemman turvan vahingonkorvausvastuun varalta.

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottajan (julkisyhteisön) palveluksessa toimivat virkamiehet, luottamushenkilöt ja työntekijät sekä julkisyhteisön omistamien konserniyhtiöiden johtajat, päälliköt ja työntekijät. Toisin sanoen, vakuutusta varten ei tarvitse ylläpitää listaa vakuutukseen kuuluvista henkilöistä.

Uusi laajempi vakuutus turvaa myös vakuutetun henkilökohtaista varallisuutta sekä siviili- että rikosperusteisilta vahingonkorvausvaateilta ja niiden puolustuskustannuksilta. Myös viranomaistutkimusten aiheuttamat puolustuskustannukset kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Vakuutus on vaatimus-/ilmoitusperusteinen, eli vakuutuskauden aikana ilmoitetut vahingot kuuluvat vakuutukseen. Vakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti minkä tahansa lain perusteella sekä Suomessa että ulkomailla (pl. USA ja Kanada) esitettyjä vaateita ja niiden oikeudenkäyntikustannuksia sekä viranomaistutkimuksista aiheutuneita kustannuksia.

Vahingon sattuessa