Yhteiskuntavastuu

Novumin yhteiskuntavastuu

Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että meihin voi luottaa. Olemme ylpeitä siitä, että pidämme lupauksemme. Jos se kuitenkin jostain syystä osoittautuu mahdottomaksi, ilmoitamme toiselle osapuolelle asiasta hyvissä ajoin. Tämä on aivan yhtä tärkeää yrityksen sisällä, kuin yrityksen ulkoisissa suhteissa. Haluamme olla alamme huipulla, ja tässä meitä auttaa tarkkuus ja täsmällisyys jokapäiväisessä työssämme. Otamme avoimesti vastaan uudet haasteet, perehdymme huolella uusiin tilaisuuksiin, ja otamme vastuun tekemistämme tai tekemättä jättämistämme päätöksistä.

Suomalaisena suurena vakuutusmeklarina olemme tärkeä turvallisuuden luoja yhteiskunnassa. Me autamme asiakkaitamme vahingon sattuessa, jonka lisäksi kannustamme asiakkaitamme vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Tavoitteenamme on turvallisemman yhteiskunnan ja ympäristön kestävän kehityksen tukeminen.

”Todellinen voima muodostuu yhdistämällä oikea asenne aloitteellisuuteen ja huippuosaamiseen. Me Novumissa hoidamme asiakkaillemme oikean vakuutusturvan vaivattomasti sekä välitämme turvallisuutta asiakkaan arkeen. ”