Riskienhallinta

Riskienhallinta on yrityksen koko organisaation käsittävää jokapäiväistä toimintaa, jonka tarkoituksena on vähentää riskejä ja niistä aiheutuvia vahinkoja. Riskienhallinnalla turvataan yrityksen toiminnan jatkuvuus ja henkilöstön hyvinvointi. Jokainen työntekijä osallistuu omassa roolissaan tilanteiden arviointiin, suunnitteluun ja käytännön tekoihin. Riskienhallinta jakautuu riskien tunnistamiseen, riskien arvioimiseen, riskienhallintamenetelmien valintaan sekä riskien tarkkailuun.

Riskienhallinta on oiva lisä osaksi Novumin vakuutusmeklaripalvelua. Näin voimme laaja-alaisemmin tarkastella yrityksen kohtaamia riskejä.

Riskienhallinta on osa yrityksen pitkän tähtäimen toiminnan turvaamista

Novum Oy tarjoaa yrityksille ja julkisyhteisöille palvelua riskien tunnistamisessa, riskien arvioimisessa ja riskienhallintamenetelmien valinnassa. Riskienhallintaprosessi tehdään RH-ohjelmiston avulla yhdessä asiakkaan kanssa. Vaikka riskienhallintaa on tarpeellista miettiä yrityksen koosta riippumatta, on suunnitelmallisuus tärkeää jopa jo miljoonan liikevaihdon ylittäville pk-yrityksille.

Riskikartoituksen pohjalta asiakkaalle tehdään raportit, analyysit ja suositukset, jotka käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Näiden pohjalta asiakkamme voi tehdä erilaisia riskienhallintatoiminpiteitä. olipa sitten kyseessä riskien pienentämistä vaikuttamalla alkusyihin, siirtämällä riskejä vakuutusyhtiöille tai luopumalla riskipitoisista toimista.

Liiketoiminta on elävää. Yrityksien ja kuntien aloittaessa uusia toimia ja muuttaessa toimintatapoja myös yrityksien riskikenttä muuttuu. Uusia riskejä saattaa ilmaantua ja osa saattaa poistua. Siksi riskienhallintaprosessi onkin hyvä päivittää sovitun ajan kuluttua.