Tarkastusasiantuntija, Siilinjärven kunta

Tarkastusasiantuntija, Siilinjärven kunta

Saatujen käyttökokemusten ja palautteen perusteella vakuutusmeklaripalvelu on nopeuttanut vakuutusturvan ylläpitoa, vahinkotapahtumien käsittelyä sekä vapauttanut Siilinjärven kunnan henkilöstöresursseja selvittelytyöstä. Meklarisopimukseen sisältyvänä palveluna henkilöstölle on järjestetty myös paikallisesti riskienhallinta- ja vakuutuskoulutusta.  Saadut hyödyt ovat perusteena meklarisopimuksen jatkamiselle. Yhteistyömme jatkuu edelleen.