Novumin ja kuntahankintojen puitesopimus

Kuntahankinnat on valinnut Novumin ja kaksi muuta palveluntoimittajaa seuraavalle neljälle vuodelle. Kuntahankinnat teki hankintapäätöksensä 14.1.2015. 

Novumin laaja kokemus julkishallinnosta perustuu kanssanne tehtyyn yhteistyöhön ja keskinäiseen luottamukseen. Samanaikaisesti Novum on aktiivisesti kehittänyt toimintatapojaan ja prosessejaan, jotta olemme voineet varmistaa toiminnan jouhevuuden sekä kilpailukykyisen kustannusrakenteen. Tämä on näkynyt ja näkyy edelleen kilpailukykyisenä hinnoitteluna. Nämä eväät takasivat menestyksen tässäkin tarjouskilpailussa.

Novumin ja asiakkaiden keskenään tekemät toimeksiantosopimukset jatkuvat sovitusti sopimuskauden loppuun, vaikka puitesopimuskausi vaihtuukin. Tulemme tiedottamaan asiasta tarkemmin lähiviikkojen aikana. Samalla kerromme, mitä muuta uutta Novumissa tapahtuu!

Novum Oy